English
English

Uppfödarligan

Menhammar Stuteri är Sveriges mest framgångsrika uppfödare av varmblodiga travhästar. Allt sedan 2007 har Menhammars uppfödningar tjänat överlägset mest pengar och vunnit Uppfödarligan 17 år i rad.

Aktuell total är enligt våra beräkningar
{Menhammar:money:2024} SEK för Menhammaruppfödningarna.

Summan kan dock skilja sig från den som ST anger i sin statistik eftersom utlandstarter kan registeras olika fort i vår databas jämfört med ST:s.

Intjänat av Menhammars uppfödningar

År

Intjänat enligt ST

2023

34 116 314 SEK

2022

32 068 359 SEK

2021

38 975 670 SEK

2020

25 913 718 SEK

2019

40 857 600 SEK

2018

40 784 611 SEK

2017

33 526 799 SEK

2016

30 523 436 SEK

2015

28 667 719 SEK

2014

33 475 344 SEK

2013

42 478 070 SEK

2012

35 191 032 SEK

2011

34 069 251 SEK

2010

27 918 564 SEK

2009

28 452 283 SEK

2008

27 978 764 SEK

2007

20 166 264 SEK