Dataskyddspolicy

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att tillämpas i alla EU:s medlemsländer. GDPR kommer att ersätta nationell lagstiftning på dataskydds-området, så som personuppgiftslagen i Sverige. Mycket av regleringen enligt GDPR liknar de regler som finns i nuvarande lagstiftning, men GDPR innehåller vissa förändringar som innebär ett förstärkt skydd för fysiska personer och mer omfattande krav för bland andra företag och myndigheter som behandlar personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina person-uppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Menhammar Stuteri AB, org.nr: 556283-7491 (Bolaget) är personuppgiftsansvarig för be­handlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

På denna sida beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en en­skild person.

Kategori av registrerad

Kund Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster.

Leverantör Pdf, 149.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Användare Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter. Exempelvis har du rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Vissa rättigheter, t.ex. rätten till dataportabilitet, gäller först från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättig­heter.

Rättigheter Pdf, 86.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi kan uppdatera denna information

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publi­cerad på denna sida.

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att, på begäran, få information om till vilka länder utanför EU/EES-området som dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Menhammar Stuteri AB.

Du kan mejla till kontaktpersonen på adressen GDPR@menhammar.com

eller skriva ett brev till

Menhammar Stuteri AB
SE-178 90 Ekerö

Mer att upptäcka