English
English

Ett Stuteri i världsklass

Menhammar är och förblir ett av Sveriges mest framgångsrika och klassiska stuterier. Under mer än 70 år har hängivna medarbetare tillsammans bidragit till långsiktig framgång, hög kvalitet och alltid med fokus på miljö och hållbarhet.

Varmt välkommen till oss
på Menhammar!

Det finns ett antal grundläggande värderingar som följt med och präglat koncernens verksamheter sedan moderbolaget grundades 1934.

Pionjäranda
Vi har modet att pröva nya vägar; tekniska, organisatoriska eller finansiella utan att riskera koncernens tillgångar.

Långsiktighet
Vi investerar med ett långsiktigt perspektiv och vi tar hand om våra tillgångar med ett långsiktigt perspektiv.

Kvalitet
Allt vi engagerar oss i ska genomföras på ett professionellt sätt och med hög kvalitet, samtidigt som vi har stor kostnadsmedvetenhet.

Miljö
Oavsett verksamhet, ska den drivas för att successivt minska sin miljöbelastning. Vi löser inte ett miljöproblem med något som skapar ett nytt problem.

Socialt ansvar
Vi som medarbetare, arbetsgivare, partner och leverantör har ett ansvar gentemot de grupper i samhället vi på olika sätt påverkar. Vi behandlar alla människor med respekt, inom och utanför organisationen.

Lediga tjänster

För jobbansökningar och CV-upplägg använder vi oss av en extern tjänst från Easy Cruit.