English
English

Träning

Vid Yttersta, beläget på Menhammar gård, bedrivs Menhammar Stuteris tränings- och tävlingsverksamhet. Här har många stjärnhästar fostrats och tävlat. {From Above}, {Lie Detector}, {Jaded}, {Jocose}, {One too Many}, {Orecchietti}, {Panne de Moteur}, {Maharajah} och {Who's Who} är några exempel.

Träningsanläggningen är vackert belägen med utsikt till Mälaren i öster från rund- och rakbanan och i väster från träningsbacken. Däremellan så slingrar sig den 5 km långa skogsslingan.

Short brown line
Till toppen